print-works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print-works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print-works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print-works.

Từ điển Anh Việt

  • print-works

    /'printwə:ks/

    * danh từ

    xưởng in vải hoa