print file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin in