print port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print port

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng in