print hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print hand.

Từ điển Anh Việt

 • print hand

  /'printhænd/ (printing-letter) /'print,letə/

  letter)

  /'print,letə/

  * danh từ

  chữ viết kiểu chữ in