printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printer.

Từ điển Anh Việt

 • printer

  /'printə/

  * danh từ

  thợ in

  chủ nhà in

  máy in

  thợ in vải hoa

  printer's devil

  thợ học việc ở nhà in

  printer's ink

  mực in

  to spill printer's ink: in

  printer's pie

  đống chữ in lộn xộn, sự hỗn độn, sự lộn xộn ((cũng) pie)

 • printer

  thiết bị in, máy in

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • printer

  * kinh tế

  chủ nhà in

  máy in (gắn với một máy vi tính)

  thợ in

  * kỹ thuật

  máy in

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • printer

  someone whose occupation is printing

  Synonyms: pressman

  (computer science) an output device that prints the results of data processing

  a machine that prints

  Synonyms: printing machine