printer resolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printer resolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printer resolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printer resolution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printer resolution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ phân giải máy in