printery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printery.

Từ điển Anh Việt

  • printery

    /'printəri/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà in

    xưởng in vải hoa