pressman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressman.

Từ điển Anh Việt

  • pressman

    /'presmən/

    * danh từ

    nhà báo

    thợ in

Từ điển Anh Anh - Wordnet