print dryer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print dryer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print dryer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print dryer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print dryer

    * kỹ thuật

    máy sấy ảnh in