print ribbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print ribbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print ribbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print ribbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • print ribbon

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    băng mực in