print buffer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print buffer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print buffer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print buffer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • print buffer

  * kỹ thuật

  bộ đệm in

  toán & tin:

  vùng đệm in

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • print buffer

  a buffer that stores data until the printer is ready