path overhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path overhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path overhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path overhead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • path overhead

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường trên không