pathogenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathogenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathogenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathogenesis.

Từ điển Anh Việt

 • pathogenesis

  /,pæθə'dʤenisis/

  * danh từ

  sự phát sinh bệnh

  (y học) sinh bệnh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pathogenesis

  the origination and development of a disease