pathic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathic.

Từ điển Anh Việt

  • pathic

    * tính từ

    thuộc bệnh