pathogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathogen.

Từ điển Anh Việt

 • pathogen

  * danh từ

  mầm bệnh; nguồn bệnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pathogen

  * kinh tế

  vi sinh vật gây bệnh

  * kỹ thuật

  y học:

  tác nhân gây bệnh

  hóa học & vật liệu:

  thể sinh bệnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pathogen

  any disease-producing agent (especially a virus or bacterium or other microorganism)