pathogenetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathogenetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathogenetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathogenetic.

Từ điển Anh Việt

  • pathogenetic

    * tính từ

    phát sinh bệnh