pathosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathosis

    * kỹ thuật

    y học:

    tình trạng bệnh