paths nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paths nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paths giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paths.

Từ điển Anh Việt

  • paths

    * danh từ số nhiều của path

    như path