pathless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathless.

Từ điển Anh Việt

  • pathless

    /'pɑ:θlis/

    * tính từ

    không có đường mòn; không có lối đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet