trackless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trackless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trackless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trackless.

Từ điển Anh Việt

 • trackless

  /'træklis/

  * tính từ

  không có dấu vết, không để lại dấu vết

  không có đường đi

  trackless forests: những khu rừng không có đường đi qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trackless

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  không có dấu vết

Từ điển Anh Anh - Wordnet