tracked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracked.

Từ điển Anh Việt

  • tracked

    * tính từ

    có bánh xích

Từ điển Anh Anh - Wordnet