pathergasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathergasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathergasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathergasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pathergasia

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn năng tâm thần