pathologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pathologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pathologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pathologist.

Từ điển Anh Việt

 • pathologist

  /pə'θɔlədʤist/

  * danh từ

  nhà nghiên cứu bệnh học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pathologist

  Similar:

  diagnostician: a doctor who specializes in medical diagnosis