path name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • path name

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tên dẫn đường

  xây dựng:

  tên lối