path length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

path length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm path length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của path length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • path length

  * kỹ thuật

  chiều dài quãng đường

  độ dài đường đi

  độ dài quãng đường

  toán & tin:

  độ dài đường dẫn

  điện lạnh:

  khoảng bay