patho- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patho- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patho- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patho-.

Từ điển Anh Việt

  • patho-

    xem path-