new scotland yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new scotland yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new scotland yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new scotland yard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • new scotland yard

    Similar:

    scotland yard: the detective department of the metropolitan police force of London

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).