new soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • new soil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đất mới