newport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newport.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • newport

    a port city in southeastern Wales

    a resort city in southeastern Rhode Island; known for the summer homes of millionaires; important yachting center

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).