new year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new year.

Từ điển Anh Việt

 • new year

  /'nju:'jə:/

  * danh từ

  năm mới, tết

  New Year's day: ngày tết, tết

  New year's eve: đêm giao thừa

  New Year's gifts: quà tết

  New Year's greetings [wishes]: lời chúc tết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • new year

  the calendar year just begun