newari nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newari nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newari giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newari.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • newari

    Himalayish language spoken in the Kathmandu valley of Nepal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).