newburgh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newburgh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newburgh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newburgh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • newburgh

    a town on the Hudson River in New York; in 1782 and 1783 it was George Washington's headquarters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).