newsboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newsboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newsboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newsboy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • newsboy

    Similar:

    carrier: a boy who delivers newspapers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).