newsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newsy.

Từ điển Anh Việt

 • newsy

  /'nju:zi/

  * tính từ

  (thông tục) lắm tin, nhiều tin

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) em bé bán báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • newsy

  full of news

  a newsy letter

  Similar:

  chatty: prone to friendly informal communication

  Synonyms: gossipy