newsie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newsie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newsie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newsie.

Từ điển Anh Việt

  • newsie

    xem newsy