new look nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new look nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new look giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new look.

Từ điển Anh Việt

 • new look

  /'nju:'luk/

  * danh từ

  kiểu mới, mốt mới

  (thông tục) vẻ hiện đại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • new look

  a style of women's clothing created by Christian Dior in 1947; involved a tight bodice and narrow waist and a flowing pleated skirt