newness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newness.

Từ điển Anh Việt

 • newness

  /'nju:nis/

  * danh từ

  tính chất mới, tính chất mới mẻ, tính chất mới lạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • newness

  the quality of being new; the opposite of oldness

  Antonyms: oldness