newish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newish.

Từ điển Anh Việt

  • newish

    /'nju:iʃ/

    * tính từ

    khá mới