scotland yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotland yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotland yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotland yard.

Từ điển Anh Việt

 • scotland yard

  * danh từ

  (trước đây Scotland Yard) sở chỉ huy của cảnh sát London

  (hiện nay, chính thức là New Scotland Yard) Cục điều tra tội phạm của cảnh sát London

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scotland yard

  the detective department of the metropolitan police force of London

  Synonyms: New Scotland Yard