new caledonian yew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

new caledonian yew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm new caledonian yew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của new caledonian yew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • new caledonian yew

    large yew native to New Caledonia; cultivated in eastern Australia and New Zealand and Hawaii

    Synonyms: Austrotaxus spicata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).