austrotaxus spicata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austrotaxus spicata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austrotaxus spicata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austrotaxus spicata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austrotaxus spicata

    Similar:

    new caledonian yew: large yew native to New Caledonia; cultivated in eastern Australia and New Zealand and Hawaii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).