in large quantities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in large quantities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in large quantities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in large quantities.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • in large quantities

    Similar:

    wholesale: on a large scale without careful discrimination

    I buy food wholesale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).