in essence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in essence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in essence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in essence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • in essence

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bề bản chất

  về bản chất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • in essence

  Similar:

  in principle: with regard to fundamentals although not concerning details

  in principle, we agree

  Synonyms: in theory