go wrong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go wrong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go wrong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go wrong.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • go wrong

  Similar:

  fail: be unsuccessful

  Where do today's public schools fail?

  The attempt to rescue the hostages failed miserably

  Synonyms: miscarry

  Antonyms: succeed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).