succeed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

succeed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm succeed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của succeed.

Từ điển Anh Việt

 • succeed

  /sək'si:d/

  * ngoại động từ

  kế tiếp, tiếp theo

  winter succeeds autumn: mùa đông tiếp theo mùa thu

  * nội động từ

  kế nghiệp; nối ngôi, kế vị

  to succeed to the throne: nối ngôi

  thành công

  the plan succeeds: kế hoạch thành công

  to succeed in doing something: thành công trong việc gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet