film writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film writer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film writer

    Similar:

    screenwriter: someone who writes screenplays

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).