filmy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmy.

Từ điển Anh Việt

 • filmy

  /'filmi/

  * tính từ

  mỏng nhẹ (mây)

  mờ mờ

  có váng

  (y học) dạng màng

Từ điển Anh Anh - Wordnet