cobwebby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cobwebby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cobwebby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cobwebby.

Từ điển Anh Việt

  • cobwebby

    /'kɔb,webi/

    * tính từ

    đầy mạng nhện

    giống mạng nhện

Từ điển Anh Anh - Wordnet