film star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film star.

Từ điển Anh Việt

 • film star

  /'film'stɑ:/

  * danh từ

  ngôi sao màn ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • film star

  a star who plays leading roles in the cinema

  Synonyms: movie star