filmize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmize.

Từ điển Anh Việt

  • filmize

    * ngoại động từ

    làm thành phim